Najbliższe spotkania:
15 lipca 2017 r. - akcja krwiodawstwa w przedszkolu "Ługu¶" na osiedlu Ługi w Karczewie, od godz. 10.00 do 14.00
16 wrze¶nia 2017 r. - akcja krwiodawstwa w Urzędzie Miejskim w Karczewie, od godz. 10.00 do 14.00
18 listopada 2017 r. - akcja krwiodawstwa w Urzędzie Miejskim w Karczewie, od godz. 10.00 do 14.00